Moesgård Museum: Hvidtekalk


Simon Kinch . Maler og Farverådgiver . Rytterskolen i Overby .